Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Spiraalcheck.nl

1. Bedrijfsinformatie
- Bedrijfsnaam: Spiraalcheck.nl
- Adres: Edisonstraat 98, 3281NC Numansdorp
- Contactgegevens: Telefoon: 0646129511, E-mail: info@spiraalcheck.nl
- KvK-nummer: 72950544
- Btw-nummer: NL002242720B32

2. Diensten
- Spiraalcheck.nl biedt een herinneringstool aan waarbij de klant, na het instellen van hun vervangingsdatum van haar anticonceptiemiddel, een e-mail krijgt als herinnering vlak voor de vervangingsdatum.

3. Bestellingen en Betalingen
- Bestellingen kunnen uitsluitend online worden geplaatst via de website van Spiraalcheck.nl.
- Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL of Bancontact.
- De dienst wordt direct na betaling geactiveerd.

4. Levering en Uitvoering
- De herinneringstool wordt direct na ontvangst van de betaling geactiveerd.
- Aangezien het een online dienst betreft, zijn er geen verzendkosten van toepassing.

5. Herroepingsrecht en Annuleringen
- Klanten hebben een bedenktijd van 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
- Binnen deze 14 dagen kan de dienst worden ontbonden en zal Spiraalcheck.nl het account van de klant verwijderen.
- Het betaalde bedrag wordt teruggestort via de door de klant gebruikte betaalmethode.

6. Garanties en Klachten
- Spiraalcheck.nl streeft naar een goede werking van de herinneringstool. Mocht de klant toch klachten hebben, kunnen deze worden ingediend via info@spiraalcheck.nl.

7. Aansprakelijkheid
- Spiraalcheck.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de herinneringstool. Het gebruik van de dienst is volledig op eigen risico.

8. Privacy en Gegevensbescherming
- Spiraalcheck.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
- Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige doeleinden zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
- Spiraalcheck.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.
- Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.
- Voor meer details verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

9. Intellectuele Eigendom
- Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan berusten bij Spiraalcheck.nl.
- Het is niet toegestaan om informatie verkregen van Spiraalcheck.nl te kopiƫren, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spiraalcheck.nl.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen
- Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die daarop van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.